<<นตฺถิ ปญฺญา สมา อาภา : แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี>> <<อัตลักษณ์ : ยิ้ม ไหว้ ทักทาย>> <<เอกลักษณ์ :สถานศึกษาสืบสานประเพณีไทย>>
แหล่งเรียนรู้
ลิงค์แหล่งเรียนรู้น่าสนใจ
ดูทีวีออนไลน์
  
   
 
 
 
 

 

18 มิ.ย. 58
       โรงเรียนคำเตยวิทยาจัดพีธีไหว้ครู  ประจำปีการศึกษา 2558

<< ชมภาพกิจกรรม >>


18 มิ.ย. 58
       โรงเรียนคำเตยวิทยาทำบุญเลี้ยงพระ
ฉลองอาคารรูปโดมเอนกประสงค์
จากงบบริจาคของศิษย์เก่าคำเตยวิทยา

<< ชมภาพกิจกรรม >>


18 มิ.ย. 58
       โรงเรียนคำเตยวิทยาจัดงานเลี้ยงรับ-ส่ง
คุณครู ณ อาคารโดมเอนกประสงค์คำเตยวิทยา

<< ชมภาพกิจกรรม >>


12 มิ.ย. 58
      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 โรงเรียนคำเตยวิทยา นำนักเรียนเข้าค่ายวิทยาศาสตร์
ณ ห้องโสตโรงเรียนคำเตยวิทยา

<< ชมภาพกิจกรรม >>


30 พ.ค. 58
        โรงเรียนคำเตยวิทยาจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
การนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ณ ห้องโสต3

<< ชมภาพกิจกรรม >>


22 พ.ค. 58
        ฝ่ายบริหารโรงเรียนคำเตยวิทยาให้การต้อนรับ
คุณครูคนใหม่เข้าสู่รั้วเขียว-เหลือง

<< ชมภาพกิจกรรม >>


14-16 พ.ค. 58
        โรงเรียนคำเตยวิทยาจัดกิจกรรม
ปฐมนิเทศ และเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียน ประจำปีการศึกษา  2558

<< ชมภาพกิจกรรม >>


28 มี.ค. 58
      ทัศนศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว

<< ชมภาพกิจกรรม >>


23 มี.ค. 58 ประเมินภายนอก << ชมภาพกิจกรรม >>
6 ก.พ. 58 ลูกเสือต้านยาเสพติด << ชมภาพกิจกรรม >>
11 ม.ค. 58 เข้าค่ายพักแรม << ชมภาพกิจกรรม >>
6 ม.ค. 58 กิจกรรมวันวิสาขบูชา << ชมภาพกิจกรรม >>
26 ธ.ค. 57 กีฬาสี ปีการศึกษา 2557 << ชมภาพกิจกรรม >>
24  ธ.ค. 57คณะกรรม สพม.28 นิเทศ  << ชมภาพกิจกรรม >>    
12  ธ.ค. 57 ประเมินโรงเรียน อย.น้อย ระดับดีเยี่ยม  << ชมภาพกิจกรรม >>
17 ธ.ค. 57 คณะกรรมการสหวิทยาเขตนิเทศ << ชมภาพกิจกรรม >>
12  ธ.ค. 57 ติวเตอร์ภาษาอังกฤษ<< ชมภาพกิจกรรม >>
14 พ.ย. 57 ประชุมศิษย์เก่าเตรียมจัดทำผ้าป่าการศึกษา << ชมภาพกิจกรรม >>
13 พ.ย. 57 ต้อนรับครูใหม่ "คุณครูแก้วตา" << ชมภาพกิจกรรม >>
7  พ.ย. 57 ส่งคุณครูสุธิมนต์ ที่โรงเรียนแห่งใหม่  << ชมภาพกิจกรรม >>
23  ต.ค. 57 กิจกรรมวันปิยมหาราช << ชมภาพกิจกรรม >>
17 ต.ค. 57 ผ้าป่าหนังสือ  << ชมภาพกิจกรรม >>
19 ก.ย. 57 เซ็นต์สัญญากู้ยืมเงินทุน กยศ. << ชมภาพกิจกรรม >>
16  ก.ย. 57 ค่ายวิชาการสหวิทยาเขต << ชมภาพกิจกรรม >>
ข่าวการศึกษา
 
 
ผู้บริหาร
นายอมร ฤกษ์ใหญ่
ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเตยวิทยา
<< แนะนำผู้อำนวยการ >>
 
นายสุปรีชา  นาชัยฤทธิ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนคำเตยวิทยา
<< แนะนำรองผู้อำนวยการ >>
ฐานข้อมูลออนไลน์คำเตยวิทยา
กิจกรรมเด่น
ปฏิทิน
สถานที่ท่องเที่ยว
รอยพระพุทธบาท
พระธาตุกล่องข้าวน้อย
ของฝากจังหวัดยโสธร
ประเพณีบุญบั้งไฟ
หน่วยงานราชการที่สำคัญ
เว็บไซต์หน่วยงานราชการในยโสธร
ลิงค์เว็บไซต์ที่สำคัญ

 


โรงเรียนคำเตยวิทยา อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร  
โทร. ๐-๔๕๗๑-๘๑๒๘
E-Mail :: khamtoei@hotmail.com ===> To Krusomrin <===